Skip to main content
BETA

The Beta site will soon become our new live site. About BETA.

Welsh Government
EnglishCymraeg

Canfod Cymorth

Ydych chi'n chwilio am help i ddod o hyd i waith? Hoffech chi gael mwy o sgiliau? Chwilich am raglenni all eich helpu wella eich sgiliau a’ch cyfleoedd gwaith drwy ddefnyddio ein offeryn Canfod Cymorth.

Nid oes angen mewngofnodi er mwyn chwilio. Ni chaiff eich atebion eu cadw ar ôl i chi gau'r ffenest hon.
 
Llenwch yr holiadur byr yma i weld pa gymorth allech chi fod yn gymwys i'w gael yng Nghymru

Cychwyn arni

Mae pob maes sydd â * yn orfodol

Dywedwch wrthym beth yw eich dyddiad geni
Er enghraifft 31 03 1980
Pam rydyn ni'n gofyn am hyn?
Bydd eich dyddiad geni yn ein helpu i ddod o hyd i raglenni sy'n addas ar gyfer eich oedran